Hy tnh lượng L-Carnitine trong khẩu phần ăn của bạn với bảng tnh L-Carnitine!

Bảng tnh L-Carnitine cung cấp cu trả lời cho cc thắc mắc như:
- C bao nhiu L-Carnitine trong 200 g thịt cừu v 100 g rau củ? hoặc
- C bao nhiu L-Carnitine ti hấp thu được trong khẩu phần ăn hm nay?

add
add
add
add

Danh sch Thực phẩm:

Thực phẩm
Nhm Thực phẩm
Khối lượng (gram)
L-Carnitine
Xa

Cc nhanh gọn để tnh hm lượng L-Carnitine của bạn:

  • Chọn loại thực phẩm bạn quan tm từ cc nhm thực phẩm được đnh dấu bằng cc mu khc nhau
  • Nhấp chuột chọn phm thm vo (add) ngay bn cạnh loại thực phẩm đ để nhập n vo danh sch của bạn
  • Nhập vo khối lượng của loại thực phẩm bạn đ chọn, tnh theo đơn vị gram (tối đa l 9999 g)
  • Ty chọn: lặp lại quy trnh trn để chọn thm loại thực phẩm đưa vo danh sch của bạn (tối đa 30 loại) để tnh được tổng hm lượng L-Carnitine của bữa ăn hoặc lượng hấp thu hng ngy
  • Bạn đ sẵn sng? Vui lng nhấp chuột chọn lệnh tnh gi trị L-Carnitine. Chắc chắn bạn sẽ tnh được tổng lượng L-Carnitine được cung cấp theo cc loại thực phẩm bạn đ chọn trong danh sch.
Lonza Ltd, Basel, Switzerland  www.carnipure.com | Contact Us